Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Product Life Cycle Managemet (PLM), ürün yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca ürün hakkındaki bilgilerin daha verimli şekilde akışını sağlayan bir bilgi teknolojisi kavramıdır.

PLM EVRELERİ

 

CADEM ekibi olarak PLM kavramını hayata geçirmek için Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE® platform kurulumunun tüm evrelerinde çözüm ortağı olduğumuz firmalara başarılı danışmanlarımız ile destek sağlıyoruz. CADEM PLM danışmanlığını dört evrede gerçekleştiriyoruz.

Birinci evrede, firmaların iş yapış tarzlarını değiştirme fikrini tetikleyen zorlukları anlatmaları için müşterilerimiz ile bir araya geliyoruz. İş akışında değiştirmek istedikleri hedefleri hakkında fikir sahibi oluyoruz.

İkinci evrede, mevcut durumu değerlendirmek ve olmak istediğimiz noktayı belirlemek amacıyla ilgili yöneticilerle bir araya geliyoruz. Ürün Yaşam Döngüsü kavramının sanal dönüşüm yol haritasını, dönüşümün sağlayacağı verimi ve değerlerin ölçü tanımlamalarını yine bu evrede belirliyoruz, bir sonraki evreye geçmek için ilerliyoruz.

Üçüncü evrede, görüşmelerimizde elde ettiğimiz verilere uygun olan çözümümüzü sunuyoruz. Standart çözümün dışında özelleştirilecek alanların çözümü için uygun olan plan da bu evrede yapılandırılır. Müşterilerimizin elinde iş önceliklerine göre, uygulama başarısı ölçülebilen bir proje planı oluyor.

Dördüncü evrede ise son olarak Ürün Yaşam Döngüsü kavramının sanal dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Proje planı hassas ayrıntılar ile güncellendikten sonra çözümümüz için gerekli donanım ve yazılım altyapısı denetlenerek uygulamanın kurulumu yapılır. Eğer üçüncü evrede tespit edilen özelleştirmeler var ise bu özelleştirmeler yapılır. Yapılan özelleştirmeler, anahtar kullanıcılar ile belirli iş yapış senaryoları üzerinden test edilir.

Tüm evrelerden sonra sanal dönüşüm artık gerçekleşmiş oluyor. Devam eden günlerde sahadaki desteğimizle beraber eş zamanlı olarak uygulamanın başarısını ve sonuçlarını değerlendiriyoruz. 

CADEM Genel Müdür Yardımcısı Nedret Kademli’nin, Dijital Dönüşümde PLM’in önemini ve süreçlerini anlattığı radyo programını dinlemek için tıklayınız