ARAMIS ile ölçüm verileri malzeme özelliklerini belirleyin.

ARAMIS, dijital görüntü korelasyonuna (DIC) dayanan temassız ve malzemeden bağımsız bir ölçüm sistemidir. Birkaç metre büyüklüğünde yapısal bileşenlere kadar sadece birkaç milimetrelik test nesnelerinin tam alan ve nokta bazlı analizleri için kararlı bir çözüm sunar.

Sistem, numunenin geometrisi ve sıcaklığına bakılmaksızın, alt mikrometre aralığında bir 3D görüntü çözünürlüğü ile yüksek hassasiyetli ölçümler gerçekleştirir. Zaman alıcı ve pahalı bir hazırlığa gerek yoktur. Statik veya dinamik olarak yüklenmiş örnekler ve bileşenler için, ARAMIS doğru bir çözümdür.
• 3D koordinatlar
• 3D yer değiştirmeler, hızlar, ivmeler
• Yüzey gerilme
• Simülasyon için maddi özellikler (Young’ın modülü vb.)
• 6 serbestlik derecesinin değerlendirilmesi (6DoF)

ARAMIS Sensörleri

ARAMIS SRX

ARAMIS 3D Kamera

ARAMIS Adjustable

ARAMIS Teknolojisi

3D Hareket ve Deformasyon Analizi için Sensör Teknolojisi

Malzeme araştırması ve bileşen testi, ürün geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır. ARAMIS sistemleri, kullanılan malzemelerin özellikleri ve yük altındaki ürünlerin davranışları hakkında bilgi sağlar. Bu sonuçlar ürün dayanıklılığı, geometrik düzen ve güvenilir sayısal simülasyonlar ve onaylamalar için temel oluşturur.

Işık yönetimi

Mavi Işık Teknolojisi, dar bantlı mavi ışığıyla öne çıkar, bu da görüntü elde etme sırasında ortam ışığına müdahale etmenin filtrelenebileceği anlamına gelir. Işık kaynakları, 10 mm x 10 mm ila 5 m x 5 m arasındaki tüm ölçüm alanları için kısa pozlama süreleriyle optimum aydınlatma sağlamak için tasarlanmıştır.

Test Ortamına Entegrasyon

Entegre GOM Test Kontrolörü sadece pozisyon yakalama değil aynı zamanda ışık yönetimini de kontrol eder. Ayrıca, önceden belirlenmiş veya kullanıcı tanımlı ölçüm dizileri için yazılım tabanlı bir programlama arayüzü entegre edilmiştir. GOM Test Kontrol Cihazı, harici tetikleme ve analog veri toplama yoluyla mevcut test ortamlarına entegrasyonu tamamen destekler.

Canlı İzleme

ARAMIS’in Live fonksiyonları çevrimiçi ölçüm, konumlandırma ve hareket analizlerine izin verir ve dokunma probları ve adaptörleri ile yapılan ölçümlerle desteklenir.

Çoklu Sensör

Birkaç ARAMIS sensörünü birleştirmek, farklı ölçüm alanlarına sahip farklı açılardan ölçüm yapılmasına olanak sağlar. Burada bir parçanın deformasyon davranışı her taraftan eşzamanlı olarak kaydedilir ve ortak bir koordinat sisteminde değerlendirilir.

Büyük Ölçüm Hacmi

Boyutları 10 metreye kadar olan karmaşık veya büyük uygulamaların dinamik ölçümü için, ARAMIS, rüzgar santrallerinin münferit bıçaklarının hava koşullarına bağlı ağır yükler altındaki titreşim davranışlarını değerlendirmeyi sağlar.

Sayısal Simülasyonun Doğrulanması

ARAMIS sensörleri parçaların malzeme özellikleri hakkında bilgi sağlar. Bu veriler simülasyon hesaplamaları için girdi parametreleri ve optimizasyon ve doğrulama için referans büyüklüğü olarak kullanılır. GOM yazılımı, FE verilerini ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS gibi formatlardan içe aktarmanın yanı sıra bunları ölçüm verilerine ve uzayda hizalamaya izin verir.

ARAMIS Çözümleri

• Malzeme araştırması
• Bileşen testi ve analizi
• Otomotiv endüstrisi
• Havacılık endüstrisi
• Biyomekanik
• Araştırma ve Geliştirme

Fotoğraflar

Videolar