Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Analitik ve problem çözme becerilerine sahip,
 • Yaygın yazılım geliştirme ilkeleri hakkında bilgi sahibi ve bunları anlayan,
 • Altyapı ve veri tabanı sistemleri (tercihen SQL) hakkında orta düzeyde bilgi ve temel faaliyetleri üstlenme becerili,
 • Karmaşık sorunları şirket genelinde çok düzeyli izleyicilere sunma ve hem yazılı hem de sözlü iletişim becerileri,
 • JavaScript, Java, VB, C# dillerinden en az birinde derin deneyimli,
 • Web Servisleri, JSON vb. gibi yazılım teknolojileri hakkında ileri düzeyde bilgili,

İş Tanımı:

 • Müşteri süreçlerini analiz etmek ve belgelendirmek, kullanım durumlarına dayalı gösteriler hazırlamak,
 • Etkinliklerle ilgili üst düzey sunumlar yapmak, yetkinliklere dayalı teknik incelemeler hazırlamak,
 • 3DEXPERIENCE satış öncesi ve sonrası süreçlerinde yer almak,
 • Çözümleri göstermek, müşterileri desteklemek,
 • Uygulamaları özelleştirmek, müşteri süreçlerine dayalı özel uygulamalar geliştirmek,
 • 3. taraf sistem entegrasyonları geliştirmek,
 • Tasarım otomasyon uygulamaları ve tasarım kuralları geliştirmek,
 • PDM/PLM Sistemlerini desteklemek, uygulamak ve yönetmek,
 • Endüstriyel ERP/MES/MOM çözümlerinin uygulanması/özelleştirilebilmesi,
 • PDM/PLM sistemleri ve diğer endüstriyel 3. taraf çözümleri arasındaki sistem entegrasyonu sağlayabilmek.

>> BAŞVURU YAP

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Tercihen Otomotiv, Savunma/Havacılık sektörlerinde satış yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • CAD/CAM, PLM sistemleri üzerine bilgi ve tecrübesi olan,
 • Dijital dönüşüm çalışmalarına ilgili, teknoloji trendlerini yakından takip eden,
 • İleri seviye İngilizce dil bilgisine sahip,
 • İletişim ve koordinasyon becerisine sahip,
 • İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda yetkin,
 • Dinamik çalışma ortamının gerektirdiği zamansal esnekliği olan, seyahat engeli olmayan,
 • Sürücü ehliyetine sahip ve aktif araç kullanan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Bursa’da ikamet eden ya da edebilecek olan.

İş Tanımı:

 • Satış hedeflerini gerçekleştirmek için kendi sorumluluk alanındaki satış faaliyetlerini planlamak,
 • Bölgedeki müşteri potansiyelini artırma yönünde aktiviteler organize etmek,
 • Görüşme sırasında müşterinin taleplerine uygun çözüm önerileri sunmak, teknik ekip ile koordineli olarak sorunların çözümünde katkı sunmak,
 • Sunulan çözümlerin avantajlarını anlatarak müşteri hizmetinin devamlılığını sağlamak,
 • Sektör ve rakipler ile ilgili gelişmeleri takip ederek yeni iş fırsatları oluşturmak ve ilgili aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Yapılan faaliyetlerin CRM sisteminde düzenli kayıtların oluşturulmasını sağlamak, birim yöneticisine raporlamak.
>> BAŞVURU YAP

Genel Nitelikler:

 • Fakültelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun,
 • En az 2 yıl çalışma deneyimi olan,
 • Tercihen iş süreçleri yazılımları konusunda deneyim sahibi,
 • Bilgisayar teknolojileri, ağ teknolojileri ve sanal sunucular konusunda bilgisi sahibi,
 • İleri seviye İngilizce dil bilgisine sahip,
 • İletişim ve koordinasyon becerisine sahip,
 • İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
 • Ekip çalışmasına yatkın ve analitik düşünebilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Bursa’da ikamet eden ya da edebilecek olan.

İş Tanımı:

 • PLM projeleri için demo hazırlamak ve ön satış sürecinde teknik satış olarak yer almak,
 • Müşterilerin beklentilerini anlamak, ihtiyaçlarını analiz etmek,
 • PM projelerinin uyarlama safhasında yer olmak, proje gerçekleştirmek dokümante etmek,
 • Diğer ekip arkadaşları ile koordineli olarak çalışmak,
 • Mevcut müşterilerin PLM destek ihtiyaçlarında destek olmak.
>> BAŞVURU YAP

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden (Otomotiv/Makine öncelikli) ya da teknik bölümlerden mezun,
 • İyi derecede İngilizce dil yetkinliğine sahip,
 • MS Ofis Programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • İyi derecede planlama, koordinasyon, sistematik takip becerisi olan,
 • Sunum ve tanıtım becerisi olan,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri iyi,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
 • Ankara’da ikamet eden/edebilecek,
 • Seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı:

 • PEP ve PEP-Connect projelerinin bütçe takibi ve raporlanması,
 • Bölüm yıllık yatırım ve bütçe takibinin yapılması,
 • Yeni proje bütçe ve saat ön görülerinin bölüm içinde toplanması,
 • Proje test araçlarının koordinasyonu, araçların amortisman takibi, araç kabul ve hurdalama süreçlerinin takibi,
 • Haftalık araç planlama toplantılarının yapılması,
 • Bölümün kritik performans göstergelerinin takibi, düzenli raporlanması ,aksiyonlarının hazırlanması ve takibi,
 • Bölüm kaynaklarının takibi, (Bütçe , sarf malzeme ihtiyaç takibi v.b.),
 • Haftalık bölüm toplantılarının modere edilmesi ve açık konuların takibi,
 • Bölüm AK saatlerinin sisteme girişi,
 • Aylık cockpit sunumlarının hazırlanması,
 • Gerektiğinde toplantılara katılım, protokol hazırlama, dağıtım ve takibinin yapılması,
 • Aylık açık Mangellerin takibi,
 • PDC Highlights sunumu hazırlanması,
 • Wochenbericht toplantısına hazırlık yapılması,
 • Bölüm eğitim koordinasyonu,
 • Bölüm kalite yönetim-İSG konularının takibi,
 • PDC ziyaret ve tanıtım organizasyonlarında bölümün temsili, ön hazırlıkların yapılması,
 • Test talep formlarının (VA ve kVA) tamamlanması ve Datenbank sistemine yüklenmesi,
>> BAŞVURU YAP

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden(Otomotiv/Makine öncelikli) ya da teknik bölümlerden mezun,
 • İyi derecede İngilizce dil yetkinliğine sahip,
 • MS Ofis Programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • CATIA, Windchil gibi 3B katı model programlarını kullanabilen,
 • HOST, JNDS gibi dokümantasyon programlarını kullanabilen,
 • Otomotiv mekanik ve elektrik sistemleri hakkında bilgi sahibi,
 • İyi derecede planlama, koordinasyon, sistematik takip becerisi olan,
 • Sunum ve tanıtım becerisi olan,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri iyi,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
 • Ankara’da ikamet eden/edebilecek,
 • Seyahat engeli olmayan,

İş Tanımı:

 • Revizyon kapsamının netleştirilmesi
 • Araç revizyon konularında sistem ve komponent sorumluları ile görüşmeler gerçekleştirerek, bilgi alış verişinin sağlanması
 • Araç revizyonları için, araç sorumlusu ile planlama yaparak işlemler öncesinde ön hazırlıkların yürütülmesi ve işlem sonunda aracın sahibine devredilmesi
 • Revizyonda kullanılacak yeni parçaların takip ve tedariğinin sağlanması
 • Atölyeye iş emirlerinin açılması
 • Revizyon işlemlerinde atölye çalışmalarının yönetilmesi
 • Revizyon sonunda sistem devreye alma çalışmalarında ilgili mühendislik ekiplerine bilgilendirme yapılması
 • Sistem revizyonunun düzgün ve sağlıklı bir şekilde yapıldığını güvence altına almak için sistem sahiplerinin koordine edilmesi
>> BAŞVURU YAP

Genel Nitelikler:

 • Üniversite lisans Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili bölümlerden mezun,
 • Güçlü C# programlama becerileri ve Unity ve ilişkili araçlar ile ilgili deneyimli,
 • Mükemmel iletişim ve iş birliği becerilerine sahip,
 • Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışabilme becerisi,

İş Tanımı:

 • Unity kullanarak yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve performansı optimize edilmiş AR yazılımı geliştirme ve uygulamak,
 • Proje gereksinimlerini anlamak ve teslim edilmesini sağlamak için ürün ekibiyle iş birliği ile yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkarmak,
 • Proje kodunu, hata ayıklamayı ve testi uygulama ve sürdürmek,
 • Genel kaliteyi artırmak için yeni özellikler, araçlar ve sistemler geliştirme, uygulama ve AR yazılımının verimliliği sağlamak,
 • Unity geliştirme ve AR’deki en son gelişmeleri takip ederek uygulamak.
>> BAŞVURU YAP

Genel Nitelikler:

 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesinde olan,
 • Bilgisayar görüşü ve görüntü işlemede güçlü deneyime sahip,
 • C++ gibi programlama dillerinde yetkin,
 • Görüntü işleme kitaplıkları ve OpenCV gibi çerçeveler konusunda deneyimli,
 • Derin öğrenme tekniklerine ve sinir ağı mimarilerine aşinalığı bulunan,
 • Güçlü analitik ve problem çözme becerilerine sahip.

İş Tanımı:

 • Çeşitli uygulamalar için bilgisayarla görme algoritmaları ve modelleri tasarlama ve geliştirmek,
 • Bilgisayarla görme yazılım sistemlerinin tasarımına ve geliştirilmesine katılmak,
 • Bilgisayar vizyonunu mevcut ürünlere entegre etmek için işlevler arası ekiplerle iş birliği yapmak,
 • Gerçek zamanlı performans için bilgisayar görme modellerini analiz ve optimize etmek,
 • En son bilgisayar görü araştırmaları yapmak ve teknolojideki gelişmeleri uygulamak.
>> BAŞVURU YAP